Totalt antal provtagna vildsvin

Varav provtagna som ej visas på kartan

Avskjutning per tusen hektar