[1] "//sva.se/upp/temp" [1] "//sva.se/upp/temp" [1] "//sva.se/upp/temp"

CWD provtagning - EU övervakning

Denna tabell visar antalet prover tagna från hägnad kronhjort och ren inom den pågående EU-reglerade CWD-övervakningen januari 2018 – december 2021. Prover tas från samtliga kronhjortshägn i landet (117 st) och från alla samebyar (51 st). I samebyarna: Gran, Luokta-Mávas, Maskaure, Semisjaur-Njarg, Ståkke, Svaipa, Mausjaur, Udtja, Västra Kikkejaure och Östra Kikkejaure pågår för närvarande en utökad övervakning.
Tabellen uppdateras senast: 2023-01-31 06:01:22

Provtagna Återstår
Hägnad hjort 483 187
Ren 5997 662