CWD provtagning - EU övervakning

Denna tabell visar antalet prover tagna från hägnad kronhjort och ren inom den pågående EU-reglerade CWD-övervakningen januari 2018 – december 2021. Prover tas från samtliga kronhjortshägn i landet (117 st) och från alla samebyar (51 st). I samebyarna: Gran, Luokta-Mávas, Maskaure, Semisjaur-Njarg, Ståkke, Svaipa, Mausjaur, Udtja, Västra Kikkejaure och Östra Kikkejaure pågår för närvarande en utökad övervakning.
Tabellen uppdateras senast: 2024-03-25 06:00:40.174215

Provtagna Återstår
Hägnad hjort 460 215
Ren 5702 957